Ημερήσιο αρχείο: Δεκέμβριος 16, 2017

“Κοιτάζω ή κυττάζω”

Κοιτάζω ή κυττάζω Η ορθογραφία του ρήματος αυτού (που σημαίνει βλέπω, παρατηρώ) έχει δυο οπτικές γωνίες που βασίζονται στις δυο Σχολές που προσπάθησαν να ετυμολογήσουν την λέξη. 1η Σχολή Βερναρδάκης [Ν. Ημέρα 1885, –...