Μηνιαίο αρχείο: Νοεμβρίου 2017

Karl Bryullov ~ “The Last Day of Pompeii”

“Οὐδέποτε ὠρέχθην τοῖς πολλοῖς ἀρέσκειν” ~ Επίκουρος

Επίκουρος (Σάμος, 341 π.Χ. – Αθήνα, 270 π.Χ.) «Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ΄ενός, δεν έμαθα τι αρέσει στους πολλούς·  κι αφ’ ετέρου, τα όσα ήξερα εγώ βρίσκονταν μακριά από τη...